Català.

   Castellano.

 

      

Eva M.                                Fran Recio.                              Manuel Saavedra.


Presentaciò i Objectius:

Constituïm l’"Associació Catalana d'Estudis paracientìfics" amb el motiu d'impulsar les paraciències a Catalunya i a nivell general.
No obstant això i encara que el grup realitzarà els seus treballs a Catalunya, el misteri no té fronteres, de manera que qualsevol succés anòmal que creem potencialment interessant serà investigat allà on es trobi.
Apropar la parapsicologia al mètode científic, però sense descartar cap possibilitat, comptant amb els professionals necessaris depenent de cada situació.
Tenir el màxim contacte amb altres grups de recerca, ja siguin nacionals o estrangers.
Apropar-se en la major mesura possible a la universitat i als seus annexos de recerca paranormal.
Divulgació seriosa i responsable del misteri, així com l'organització i/o suport a activitats relacionades amb el inexplicat, simposis, ràdio, documentals, articles i qualsevol altra activitat o esdeveniment que es cregui oportú.
Aplicació de metodologia, sistema i anàlisi en l'experimentació i investigació paranormal.
ACEP es constitueix legalment i es troba inscrita en el registre de Tarragona.
Els seus fundadors i membres són:

Fran Recio - Eva morales - Manuel Saavedra.

 
Presentación ACEP Lleida (19-2-2011)
Sopar Presentaciò ACEP

Presentaciò ACEP (Castellà)